Herb

WARSZTATY

Razem tworzymy Strategię Rozwoju
Nowego Dworu Mazowieckiego!

Warsztaty na temat warunków i jakości życia mieszkańców

Kolejne warsztaty, które odbyły się w ramach pracy nad Strategią Nowego Dworu Mazowieckiego dotyczyły warunków i jakości życia mieszkańców. To właśnie warunki życia w mieście, ochrona zdrowia i życia, opieka i pomoc zostały przeanalizowane przez uczestników.

W ramach warsztatów, które odbyły się 26 kwietnia 2016 roku, udało nam się zdefiniować największe problemy oraz wspólnie z mieszkańcami wypracować koncepcje celów do realizacji w kolejnych latach. W trakcie warsztatów pojawiło się wiele pomysłów dotyczących rozwiązania problemów z zakresu poszczególnych kategorii zdrowia czy jakości życia. Uczestnicy zwrócili uwagę między innymi na takie problemy jak mała liczba mieszkań komunalnych, miejsca, gdzie mieszkańcy nie czują się bezpiecznie i nie przechodzą wieczorami, problem z dzikami, brak miejsca do spotkań i integracji dla młodzieży. Z zakresu opieki i pomocy społecznej zwrócono uwagę na niewystarczającą liczbę żłobków.

Powrót