Herb

WARSZTATY

Razem tworzymy Strategię Rozwoju
Nowego Dworu Mazowieckiego!

Warsztaty na temat usług publicznych świadczonych przez miasto

Rozpoczęły się prace nad stworzeniem Strategii Rozwoju Nowego Dworu Mazowieckiego na lata 2018-2030. We wtorek odbyły się pierwsze warsztaty z urzędnikami oraz mieszkańcami, podczas których zidentyfikowano trudności i problemy związane z usługami publicznymi.

Spotkanie odbyło się 4 kwietnia w Urzędzie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Wzięli w nim udział przedstawiciele instytucji, między innymi, Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, nowodworskich szkół, Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej. Tematem spotkania były “Kierunki doskonalenia usług publicznych”. Spotkanie miało charakter warsztatowy, uczestnicy podzieleni na grupy wspólnie identyfikowali trudności i problemy oraz szukali dla nich rozwiązań. W trakcie warsztatów pojawiło się wiele pomysłów dotyczących rozwiązania problemów z zakresu poszczególnych kategorii usług publicznych. Przykładem mogą być rozwiązania dla edukacji takie jak: wspieranie i promowanie nauki ustawicznej, poprawa bazy dydaktycznej w szkołach lub lepsze dopasowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy. W przypadku komunikacji ustalono, że poprawie powinno ulec skomunikowanie ze sobą poszczególnych dzielnic. Należy również dążyć do wyprowadzenia transportu ciężkiego poza miasto. Podczas dyskusji na temat usług zdrowotnych wskazywano na potrzebę rozwinięcia programów profilaktycznych i dążenie do zwiększenia ich dostępności. To tylko niektóre z pomysłów omawianych podczas spotkania. Efekty pracy wykorzystane zostaną w tworzeniu Strategii Rozwoju Miasta.

Warsztaty są drugim etapem tworzenia strategii. Punktem wyjścia były zorganizowane w ubiegłym roku konsultacje społeczne wśród mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego. Efekty spotkań tematycznych oraz przeprowadzonej ankiety internetowej są dostępne na stronie internetowej. W trakcie trwania konsultacji mieszkańcy wypowiadali się na temat najważniejszych spraw miasta, mogli zgłosić swoją opinię na temat podejmowanych działań oraz przedstawić wizję rozwoju miasta.

Powrót