Herb

WARSZTATY

Razem tworzymy Strategię Rozwoju
Nowego Dworu Mazowieckiego!

Warsztaty na temat rozwoju gospodarczego Nowego Dworu Mazowieckiego

Kolejne warsztaty, które odbyły się w ramach pracy nad Strategią Nowego Dworu Mazowieckiego na lata 2018-2030 dotyczyły rozwoju gospodarczego. Mieszkańcy wypracowali kolejne cele strategiczne. Chcą, aby profil gospodarczy miasta był oparty na produkcji, usługach oraz budownictwie mieszkaniowym.

W ramach warsztatów, które odbyły się 21 września 2017 roku w Urzędzie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, mieszkańcom oraz urzędnikom udało się zdefiniować największe problemy związane z rozwojem gospodarczym miasta. W trakcie warsztatów pojawiło się wiele pomysłów dotyczących rozwiązania problemów związanych z sektorem usług oraz przedsiębiorczością. Uczestnicy zwrócili uwagę między innymi na słabo rozwinięte instytucje otoczenia biznesu, dominujące struktury przemysłu oparte na przemyśle chemicznym oraz słaby rynek wewnętrzny.

Mieszkańcy wspólnie z urzędnikami wypracowali cele związane z opracowaniem i wdrożeniem polityki wspierania przedsiębiorczości oraz wprowadzaniem instrumentów zachęcających do korzystania z oferty usług w mieście. Jako atuty miasta sprzyjające rozwojowi gospodarki, wskazano bliskość lotniska Warszawa Modlin, rozwijającą się branżę hotelową oraz branżę związaną z budownictwem, jak również atrakcyjny potencjał kulturowy i przyrodniczy.

W trakcie warsztatów zostały omówione również tematy rynku pracy oraz bezrobocia w mieście, polityki gospodarczej oraz promocji miasta w tym obszarze.

Warsztaty są drugim etapem tworzenia strategii. W następnym miesiącu zorganizowane zostanie kolejne spotkanie, na które zaproszeni zostaną mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, seniorzy oraz młodzież. Spotkanie będzie ostatnim etapem pracy nad strategią w ramach warsztatów. Efekty prac warsztatowych staną się podstawą do stworzenia Strategii Rozwoju Nowego Dworu Mazowieckiego na lata 2018-2030.

 

Powrót