Herb

WARSZTATY

Razem tworzymy Strategię Rozwoju
Nowego Dworu Mazowieckiego!

Warsztaty na temat wizji, misji i głównych kierunków rozwoju Nowego Dworu Mazowieckiego

Ostatnie warsztaty, które odbyły się w ramach pracy nad Strategią Nowego Dworu Mazowieckiego na lata 2018-2030 dotyczyły wizji, misji i głównych kierunków rozwoju miasta. Mieszkańcy wraz z urzędnikami wypracowali cele strategiczne oraz misję. Chcą, aby Nowy Dwór Mazowiecki był miastem przyjaznym do życia, stale rozwijającym się w różnych dziedzinach gospodarki, wykorzystującym atrakcyjne położenie w widłach trzech rzek.

W ramach warsztatów, które odbyły się 5 października 2017 roku w Urzędzie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, mieszkańcom oraz urzędnikom udało się sformułować główne kierunki rozwoju w sferze społecznej, infrastrukturalnej i środowiskowej oraz gospodarczej. Pojawiły się propozycje, aby jednym z głównych kierunków było dążenie do wysokiej jakości życia w mieście. Odnośnie gospodarki polityka miasta powinna być spójna i innowacyjna. Kolejny kierunek to miasto atrakcyjnych i funkcjonalnych przestrzeni rozumiany jako rozwój nowoczesnej infrastruktury przy zachowaniu potencjału przyrodniczego oraz walorów turystycznych.

W trakcie warsztatów pojawiło się wiele pomysłów dotyczących wizji rozwoju miasta. Uczestnicy wskazywali, że Nowy Dwór Mazowiecki powinien być miastem nowoczesnym z dobrze rozwiniętymi usługami dla mieszkańców oraz komunikacją. Pojawiły się również pomysły dotyczące rozbudowy infrastruktury nadrzecznej, stworzenie plaży miejskiej oraz basenu. Inne pomysły to stworzenie szkoły wyższej z kampusem i centrum szkolnictwa oraz powołanie instytucji koordynującej i wspierającej aktywizację osób starszych. Dla mieszkańców ważne były również działania związane z ciągłym dbaniem o estetykę miasta, by było czyste, z dużą ilością zieleni i kwiatów.

Warsztaty są drugim etapem tworzenia strategii. W następnym miesiącu zorganizowane zostanie podsumowanie dotychczasowym działań, na które zaproszeni zostaną mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, seniorzy oraz młodzież. Spotkanie będzie miało charakter konsultacyjny i będzie ostatnim etapem pracy nad Strategią Rozwoju Nowego Dworu Mazowieckiego na lata 2018-2030.

Powrót