Herb

WARSZTATY

Razem tworzymy Strategię Rozwoju
Nowego Dworu Mazowieckiego!

Podsumowanie warsztatów

Znamy wizję, misję oraz cele strategiczne rozwoju Nowego Dworu Mazowieckiego!

 

Zakończyły się prace warsztatowe nad stworzeniem Strategii Rozwoju Nowego Dworu Mazowieckiego na lata 2018-2030. We wtorek odbyło się spotkanie podsumowujące, w trakcie którego została przedstawiona wizja, misja oraz kierunki rozwoju miasta.

 

Prace nad Strategią rozpoczęły się już w 2016 r. przeprowadzonymi konsultacjami społecznymi, w ramach których zostało zrealizowane badanie opinii w formie wywiadów telefonicznych, ankiety dla mieszkańców oraz ankiety dla turystów. W trakcie konsultacji odbyło się także 9 spotkań tematycznych z mieszkańcami na osiedlach. Od kwietnia do listopada 2017 r. zorganizowany został cykl warsztatów tematycznych z udziałem wszystkich grup społecznych i mieszkańców.

Mieszkańcy oraz przedstawiciele różnych organizacji i instytucji w trakcie konsultacji i spotkań zdefiniowali trudności i problemy Nowego Dworu Mazowieckiego, a następnie szukali ich rozwiązań. Zarówno wyniki konsultacji, jak i później przeprowadzonych warsztatów stworzyły obraz miasta wyłaniający się z opinii mieszkańców stanowiący diagnozę.

 

Zgodnie z wypracowaną misją “Nowy Dwór Mazowiecki to efektywnie zarządzane miasto, przyjazne mieszkańcom, przedsiębiorcom i turystom, w którym historia przeplata się z nowoczesnością w widłach 3 rzek.”

 

W trakcie warsztatów powstały 3 główne cele strategiczne odnoszące się do obszaru społecznego, infrastruktury i środowiska oraz gospodarki. Pierwszy cel strategiczny odnoszący się do Nowego Dworu Mazowieckiego to miasto wysokiej jakości życia, drugi cel to miasto atrakcyjnych i funkcjonalnych przestrzeni oraz trzeci cel czyli miasto spójnej i innowacyjnej polityki gospodarczej. Do każdego celu strategicznego zostały przyporządkowane cele operacyjne oraz zadania realizacyjne. Projekt nowo powstałej Strategii uwzględnia politykę rozwoju miasta w perspektywie do 2030 roku. Stanowi wytyczne dla władz lokalnych oraz różnych organizacji oraz stanowi deklarację, w jakim kierunku będzie zmieniało się miasto przez najbliższe lata.

 

W następnym tygodniu rozpoczną się konsultacje społeczne za pośrednictwem strony internetowej strategiandm.pl oraz mediów społecznościowych. Mieszkańcy będą mogli zapoznać się z całym dokumentem Strategii i przesłać swoje uwagi.

 

Powrót