ŚCIEŻKA ROWEROWA OD LOTNISKA DO UL. KOLEJOWEJ

Równolegle w dwóch częściach miasta prowadzona jest budowa ścieżek rowerowych.Pierwszy etap wiedzie lotniska do ul. Kolejowej. Koszt budowy tej ścieżki to 3 764 011,02 zł brutto. W ramach tego zadania zostanie zmodernizowane także oświetlenie uliczne w Modlinie Twierdzy. Drugi etap ścieżek wiedzie od ul. Sportowej do do ul. Leśnej. Uzupełniona też będzie ścieżka w ul. Przemysłowej. Wartość drugiego etapu to ponad 1,5 mln zł.

Ścieżki budowane są w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Powrót