REMONT KASYNA OFICERSKIEGO

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki realizuje trzy projekty unijne, w ramach których prowadzone są prace rewitalizacyjne dawnego Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin. Jednym z założeń projektów było przeprowadzenie konkursu architektonicznego na aranżację pomieszczeń, które w największym stopniu będą użytkowane przez mieszkańców i turystów.

Kasyno Oficerskie, któremu przywrócony zostanie pierwotny wygląd z czasów carskich, stanowiło wyzwanie dla architektów, mających zaprojektować pomieszczenia w taki sposób, aby zachować charakter z początku XX wieku.

Spośród trzech części konkursu nikt nie zdecydował się zaprojektować Centrum Informacji Turystycznej i strefy edukacyjno-zabawowej. W przypadku dwóch pozostałych części,  na podstawie przesłanych prac, wyłoniono zwycięzców konkursu:

Część dotycząca aranżacji wnętrz i wyposażenia restauracji i kawiarni – I Nagrodę otrzymała praca nr 654126. Część dotycząca koncepcji wyposażenia technicznego oraz aranżacji wnętrz i wyposażenia sali teatralno-kinowej – I Nagrodę otrzymała praca nr 810802. Nagrody pieniężne w konkursie są dofinansowane ze środków unijnych w ramach realizowanych projektów.

Kolejnym etapem jest opracowanie dokumentacji projektowej, będącej szczegółowym opracowaniem prac konkursowych. Pozwoli to zweryfikować przyjęte rozwiązania pod kątem właściwego funkcjonowania pomieszczeń.

Powrót