Herb

Konsultacje Społeczne

Razem tworzymy Strategię Rozwoju
Nowego Dworu Mazowieckiego

CZĘŚĆ I [PODSUMOWANIE OKRESU 2001-2015]

1. Jak w skali od 1 (najniższa ocena) do 5 (najwyższa ocena) oceniasz warunki życia
w Nowym Dworze Mazowieckim w chwili obecnej?

1 2 3 4 5

2. Czy znasz treść i założenia strategii z 2001 r?

 • Tak
 • Nie

3. Od 2001 r. w moich oczach warunki życia w Nowy Dworze Mazowieckim:

 • zmieniły się na lepsze
 • nie zmieniły się
 • zmieniły się na gorsze
 • trudno stwierdzić / nie mam zdania

4. Wymień 3 najważniejsze czynniki, które wywarły wpływ na Twoją opinię (zaczynając od najważniejszego):

 • a.
 • b.
 • c.

5. Zaznacz 3 najważniejsze Twoim zdaniem inwestycje z lat 2001-2015, w których uczestniczyło Miasto:

 • powstanie lotniska w Modlinie
 • basen
 • nowa siedziba Nowodworskiego Ośrodka Kultury
 • zagospodarowanie budynku 164 w Modlinie Twierdzy na cele turystyczne (Informacja Turystyczna,
  Lokalna Organizacja Turystyczna, Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin)
 •  scalanie działek w dzielnicy przemysłowej umożliwiające powstawanie nowych firm i budowa dróg na tym obszarze
 • budowa szkoły podstawowej na Osiedlu Młodych
 • budowali hali sportowej w Modlinie Twierdzy
 • rewitalizacja Parku Wybickiego
 • rewitalizacja Parku Trzech Kultur w Modlinie Twierdzy
 • przebudowa ul. Leśnej z sygnalizacją świetlną i wiaduktem
 • termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
 • zajęcia dodatkowe w szkołach
 • przedszkole w Modlinie Twierdzy
 • komputery i dostęp do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo
 • przebudowa dróg w Modlinie Starym
 • przebudowa wjazdu do miasta (ul. Modlińskiej i Warszawskiej)
 • budowa bloku komunalnego przy ul. Chryzantemy
 • budowa hali sportowej na Osiedlu Młodych
 • kolektory słoneczne dla mieszkańców
 • działania w zakresie poprawy komunikacji z mieszkańcami (strona www, Fakty Nowodworskie, powiadomienia sms, Facebook)
 • inne(jakie?):

CZĘŚĆ II [PROGRAMOWANIE ROZWOJU NA LATA 2017 -2030 ]

6. Uporządkuj, zaczynając od najbardziej zasadnego (1) według Ciebie, kierunku rozwoju Miasta:

 • przemysł / biznes
 • turystyka
 • usługi
 • miejsce do życia (mieszkania, szkoły, rozrywka, rekreacja, jakość społeczności lokalnej)
 • inne (jakie?):

7. Wymień 3 najważniejsze Twoim zdaniem zadania do zrealizowania zaczynając od najważniejszego:

 • a.
 • b.
 • c.

8. Opisz w kilku zdaniach, jak wyobrażasz sobie Nowy Dwór Mazowiecki w 2030 roku:

CZĘŚĆ III [METRYCZKA]

9. Jestem mieszkańcem Nowego Dworu Mazowieckiego

 • Tak
 • Nie

10. Jestem zameldowany w Nowym Dworze Mazowieckim

 • Tak
 • Nie

11. Płeć

 • Kobieta
 • Mężczyzna

12. Rok urodzenia

13. W Nowym Dworze Mazowieckim mieszkam od roku:

14. Wskaż najbardziej atrakcyjne dla siebie formy konsultacji społecznych:

 • przez internet
 • spotkania osobiste

15. Uwagi

Jeśli chcesz być informowany/a o postępach w pracach nad strategią, zostaw adres e-mail:

Copyright © 2016 konsultacje społeczne NDM