Herb Razem tworzymy Strategię Rozwoju Nowego Dworu Mazowieckiego!

Szanowni Państwo,

Strategia Rozwoju Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2018-2030 została uchwalona przez Radę Miejską. Serdecznie dziękuję za zaangażowanie i wszystkie uwagi. Kolejny etap to wdrażanie celów i sprawienie, żeby Nowy Dwór Mazowiecki był miejscem jeszcze bardziej przyjaznym do życia.

Punktem wyjścia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta były wyniki konsultacji społecznych prowadzonych w 2016 roku. Mieszkańcy mogli wówczas wypowiedzieć się w kwestii najważniejszych spraw miasta podczas organizowanych spotkań tematycznych i w dzielnicach, a także poprzez ankietę na stronie www.strategiandm.pl

W 2017 roku został przeprowadzony cykl warsztatów tematycznych z udziałem zarówno mieszkańców, członków samorządu, a także grup interesariuszy, których efektem było wypracowanie pozytywnych rozwiązań dla Nowego Dworu Mazowieckiego.

Serdecznie dziękuję za aktywny udział w tworzeniu Strategii Rozwoju naszego Miasta.

Z pozdrowieniami,
Jacek Kowalski

Podpis

Jacek Kowalski

ETAPY PRAC NAD STARTEGIĄ

Wyniki badań opinii społecznej, ankiet, konsultacji społecznych na osiedlach, jak i później przeprowadzonych warsztatów stworzyły obraz miasta wyłaniający się z opinii mieszkańców. Cztery etapy tworzenia strategii wraz z mieszkańcami i interesariuszami pozwoliło na określenie potrzeb oraz kierunków rozwoju miasta. Ostatnim etapem były konsultacje społeczne, które służyły zebraniu uwag do propozycji zawartych w dokumencie.


STRATEGIA ROZWOJU MIASTA - UCHWALONY DOKUMENT

Strategia Rozwoju Miasta Nowy Dwór Mazowiecki składa się z dwóch części: diagnozy oraz misji, wizji i kierunków rozwoju miasta.

Masz pytania do Strategii? Skontaktuj się z nami