Herb Razem tworzymy Strategię Rozwoju Nowego Dworu Mazowieckiego!

Szanowni Państwo,

W związku z opracowaniem i aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2018-2030 serdecznie zapraszam Państwa do zapoznania się z dotychczas podjętymi działaniami oraz do aktywnego udziału w tworzeniu tego dokumentu.

Punktem wyjścia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta są wyniki konsultacji społecznych prowadzonych w 2016 roku. Mieszkańcy mogli wówczas wypowiedzieć się w kwestii najważniejszych spraw miasta podczas organizowanych spotkań tematycznych i w dzielnicach, a także poprzez ankietę na stronie www.strategiandm.pl

W ciągu roku 2017 planujemy przeprowadzić cykl warsztatów tematycznych z udziałem zarówno mieszkańców, członków samorządu, a także grup interesariuszy, które umożliwią znalezienie pozytywnych rozwiązań dla Nowego Dworu Mazowieckiego. Jednocześnie, każdy nowodworzanin wciąż ma szansę na wskazanie istotnego problemu w mieście, a także przedstawienia swoich propozycji czy inicjatyw. Może zrobić to za pomocą ankiety dostępnej na niniejszej stronie.

Serdecznie zachęcam do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu Strategii Rozwoju Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, aby móc świadomie i konstruktywnie uczestniczyć w zmianach w naszym mieście. Wierzę, że razem uda nam się wypracować najlepsze rozwiązania dla Nowego Dworu Mazowieckiego.

Z pozdrowieniami,
Jacek Kowalski

Podpis

Jacek Kowalski

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Wyniki badań opinii społecznej, ankiet, konsultacji społecznych na osiedlach, jak i później przeprowadzonych warsztatów stworzyły obraz miasta wyłaniający się z opinii mieszkańców. Cztery etapy tworzenia strategii wraz z mieszkańcami i interesariuszami pozwoliło na określenie potrzeb oraz kierunków rozwoju miasta. Kolejny etap to konsultacje społeczne, które służą zebraniu uwag na temat gotowego dokumentu.

Zachęcamy do zgłaszania opinii i uwag każdego mieszkańca Nowego Dworu Mazowieckiego. Jest to możliwe za pośrednictwem formularza umieszczonego na dole strony.


PROJEKT DO KONSULTACJI

Projekt Strategii Miasta Nowego Dworu Mazowieckiego składa się z dwóch części: diagnozy oraz misji, wizji i kierunków rozwoju miasta.

Prześlij swoją opinię oraz uwagi na temat projektu strategii!