Herb Razem tworzymy Strategię Rozwoju Nowego Dworu Mazowieckiego!

Szanowni Państwo,

W związku z opracowaniem i aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2018-2030 serdecznie zapraszam Państwa do zapoznania się z dotychczas podjętymi działaniami oraz do aktywnego udziału w tworzeniu tego dokumentu.

Punktem wyjścia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta są wyniki konsultacji społecznych prowadzonych w 2016 roku. Mieszkańcy mogli wówczas wypowiedzieć się w kwestii najważniejszych spraw miasta podczas organizowanych spotkań tematycznych i w dzielnicach, a także poprzez ankietę na stronie www.strategiandm.pl

W ciągu roku 2017 planujemy przeprowadzić cykl warsztatów tematycznych z udziałem zarówno mieszkańców, członków samorządu, a także grup interesariuszy, które umożliwią znalezienie pozytywnych rozwiązań dla Nowego Dworu Mazowieckiego. Jednocześnie, każdy nowodworzanin wciąż ma szansę na wskazanie istotnego problemu w mieście, a także przedstawienia swoich propozycji czy inicjatyw. Może zrobić to za pomocą ankiety dostępnej na niniejszej stronie.

Serdecznie zachęcam do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu Strategii Rozwoju Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, aby móc świadomie i konstruktywnie uczestniczyć w zmianach w naszym mieście. Wierzę, że razem uda nam się wypracować najlepsze rozwiązania dla Nowego Dworu Mazowieckiego.

Z pozdrowieniami,
Jacek Kowalski

Podpis

Jacek Kowalski

Ankieta

Odpowiedz na kilka pytań i wyraź swoją opinię na temat podejmowanych działań. Przedstaw swoje pomysły i wizję rozwoju miasta!
Stwórzmy strategię razem!

Wyniki konsultacji

Konsultacje Społeczne przy tworzeniu Strategii Miasta prowadzone w roku 2016 dobiegły końca. Mieszkańcy mogli zabrać głos na spotkaniach tematycznych oraz tych organizowanych w dzielnicach, a także wypełniali ankietę dostępną na niniejszej stronie.
Tu możesz zapoznać się z ich wynikami, które są podstawą do budowania dokumentu Strategii Rozwoju Miasta.

Masz pomysł?
Chcesz podzielić się swoją inicjatywą lub zgłosić
problem w mieście? Napisz do mnie!