Szanowni Państwo,

Strategia Rozwoju Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2018-2030 została uchwalona przez Radę Miejską. Serdecznie dziękuję za zaangażowanie i wszystkie uwagi. Kolejny etap to wdrażanie celów przyjętych w strategii i sprawienie, żeby Nowy Dwór Mazowiecki był miejscem jeszcze bardziej przyjaznym do życia.

Główną misją naszego miasta na najbliższe lata jest to, aby było ona efektywnie zarządzane, przyjazne mieszkańcom, przedsiębiorcom i turystom dlatego został stworzony Program “Przyjazny Nowy Dwór Mazowiecki”, który obejmuje kilka obszarów działań tj. przyjazny urząd, aktywny wypoczynek oraz kulturę i rozrywkę.

Serdecznie dziękuję za aktywny udział w tworzeniu Strategii Rozwoju naszego Miasta oraz zachęcam do uczestnictwa w ramach realizacji strategii.

Z pozdrowieniami,
Jacek Kowalski

Podpis

Jacek Kowalski

O STRATEGII

Strategia NDM 2018

Strategia Rozwoju Miasta Nowy Dwór Mazowiecki składa się z dwóch części: diagnozy oraz misji, wizji i kierunków rozwoju miasta.

Punktem wyjścia do opracowania Strategii były wyniki konsultacji społecznych prowadzonych w 2016 roku. Następnie w 2017 roku został przeprowadzony cykl warsztatów tematycznych z udziałem zarówno mieszkańców, członków samorządu, a także grup interesariuszy, których efektem było wypracowanie pozytywnych rozwiązań dla Nowego Dworu Mazowieckiego. Strategia Rozwoju Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2018-2030 została uchwalona w lutym 2018 roku przez Radę Miejską.

JAK WDRAŻAMY?

Głównym podmiotem zaangażowanym w realizację Strategii będą władze miasta Nowego Dworu Mazowieckiego. Strategia będzie realizowana także przez innych partnerów instytucjonalnych i społecznych, w tym niesamorządowe instytucje publiczne, sektor prywatny oraz pozarządowy. Wdrożenie Strategii Rozwoju Miasta Nowy Dwór Mazowiecki będzie odbywało się poprzez przygotowanie szczegółowych działań operacyjnych. Więcej informacji tutaj. Jednym z programów, w ramach którego będzie wdrażana strategia jest Program Przyjazny Nowy Dwór Mazowiecki.

 

Logo przyjazy nowy dwór mazowiecki

 

Wdrażając Strategię Rozwoju Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, miasto będzie informować mieszkańców o podejmowanych inicjatywach i prowadzonych działaniach w ramach programu Przyjazny Nowy dwór Mazowiecki. Przybliży to mieszkańcom cały proces wdrażania strategii.

Ważne, aby mieszkańcy wiedzieli, iż miasto rozwija się z myślą o nich i o ich potrzebach, dlatego wychodząc im naprzeciw zmieniamy Nowy Dwór Mazowiecki. Wspólnie, władze miasta razem z burmistrzem wyznaczyły 3 główne kierunki rozwoju: urząd przyjazny mieszkańcom, miejsce aktywnego wypoczynku, a także kultura i rozrywka blisko mieszkańców.

 

W ramach filaru "Urząd Przyjazny Mieszkańcom" miasto chce poprawić jakość usług oferowanych przez urząd, tak by można było uzyskać szybką pomoc i kompleksowe informacje od urzędników, które będą dostępne w jednym miejscu. Stworzenie miejsca przyjaznego seniorom, osobom niepełnosprawnym, przedsiębiorcom czy rodzinom z dziećmi, będzie możliwe dzięki utworzeniu Punktu Obsługi Dla Mieszkańców. Dodatkowo ważnym elementem, który ma zostać wprowadzony to elastyczne godziny pracy urzędu, by każdy mieszkaniec mógł załatwić swoje sprawy.

Działania w ramach tego filaru będą skupiały się wokół stworzenia przyjaznego miejsca do życia, poprzez rozwój stref wypoczynku. Duży nacisk miasto kładzie na rozbudowę sieci ścieżek rowerowych, a także w planach jest wybudowanie kładki rowerowej przez Narew. Również ważne jest zagospodarowanie brzegów rzek, a w ramach tego m.in. wyposażenie plaż w infrastrukturę i media, by stały się bardziej przystępnym i dogodnym miejscem do spędzania wolnego czasu, poprawa oświetlenia na wale narwianym, czy utworzenie bazy sportów wodnych przy WOPR.

By wyjść naprzeciw kolejnym potrzebom mieszkańców miasto postara się zapewnić im bogatą ofertę kulturalną i rozrywkową. W planach jest rozbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej i uruchomienie oddziału biblioteki publicznej w Modlinie Twierdzy, a także dokończenie remontu Klubu Garnizonowego w Modlinie Twierdzy, w którym znajdzie się kino, sala wystawowa, restauracja, teatr, miejsce konferencji i spotkań, a oferta klubu będzie dostosowana do poszczególnych grup wiekowych. W mieście organizowane będą cykliczne wydarzenia artystyczne oraz imprezy artystyczno-rozrywkowe promujące markę miasta.

MASZ PYTANIA DO STRATEGII? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI