Herb

Konsultacje Społeczne

Razem tworzymy Strategię Rozwoju
Nowego Dworu Mazowieckiego!

Szanowni Państwo,

W związku z opracowaniem i aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2017-2030 serdecznie zapraszam Państwa do udziału w konsultacjach społecznych, a w szczególności na spotkaniach otwartych tematycznych i w dzielnicach.

Konsultacje to idealna okazja na konstruktywną rozmowę i poszukiwanie pozytywnych rozwiązań dla Nowego Dworu Mazowieckiego. Każdy z mieszkańców będzie miał możliwość wskazania problemu w mieście, a także przedstawienia swoich propozycji czy inicjatyw.

Już teraz za pomocą poniższej strony internetowej mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego mogą wypełnić ankietę i wypowiedzieć się na temat najważniejszych spraw naszego miasta. Podczas spotkań każdy z mieszkańców będzie miał swój udział w zmianach w naszym mieście.

Serdecznie zachęcam do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach, aby móc świadomie i konstruktywnie uczestniczyć w zmianach w naszym mieście.

Z pozdrowieniami,

Podpis

Jacek Kowalski

Ankieta

Odpowiedz na kilka pytań i wyraź swoją opinię na temat podejmowanych działań. Przedstaw swoje pomysły i wizję rozwoju miasta!
Stwórzmy strategię razem!

Wyniki konsultacji

Konsultacje Społeczne przy tworzeniu Strategii Miasta prowadzone w roku 2016 dobiegają końca. Mieszkańcy mogli zabrać głos na spotkaniach tematycznych oraz tych organizowanych w dzielnicach, a także wypełniali ankietę dostępną na niniejszej stronie.
Tu możesz zapoznać się z ich wynikami, które będą podstawą do budowania dokumentu Strategii Rozwoju Miasta.

Masz pomysł?
Chcesz podzielić się swoją inicjatywą lub zgłosić
problem w mieście? Napisz do mnie!